Dil Seçin
trende

Uygulama Esasları

13.07.2020
320 görüntülenme

Dışarıdan Duvar Yalıtımı

 • Dış duvar iç yüzeyi
 • İzolasyon pano yapıştırıcısı
 • Plastik dübel
 • İzolasyon pano sıvası
 • Cam Elyaf sıva filesi
 • Dekoratif kaplama
 • İç cephe boyası
 • Döşeme betonu
 • Betonarme yüzey
 • Düzeltme sıvası
 • Su yalıtımı
 • Baskı duvarı
 • Toprak dolgu
 • Eğim betonu
 • Su yalıtımı
 • Jeotekstil türü örtü
 • Karo-seramik harcı
 • Döşeme kaplaması
 • Süpürgelik veya yalıtım baskı profili
 • Dış yüzey tuğla, gaz beton, bims vs
 • İzolasyon pano yapıştırıcısı
 • Plastik dübel
 • İzolasyon pano sıvası
 • Cam elyaf sıva filesi
 • Dekoratif kaplama
 • Dış cephe boyası

Dış duvar yüzeyi düzgün değil ise gevşek yüzeyler alınır ve tesviye edilir. HEKİMPOR standart levhalar duvarın dış yüzeyine yapıştırma sıvası ile monte edilir ve m² ‘ye 6 adet plastik yalıtım dübeli kullanılarak desteklenir. Levhaların montajı esnasında binilerin tam oturmasına dikkat edilmelidir. Daha sonra aynı sıvayla sıva filesi uygulanır ve filenin üzerine 2 kat sıva yapıldıktan sonra hazır sıva veya dış cephe boyası tatbik edilir.

İçeriden Yalıtım

HEKİMPOR standart levhalar, duvarın iç yüzeyine aynen dış yüzeydeki gibi monte edilerek, binilerin birleştiği ek yerlerine şerit file çekmek suretiyle, ince sıvaya hazır hale getirilir. Sıva yerine alçı plaka veya herhangi bir iç kaplama malzemesi kullanılacaksa şerit file çekmeye gerek yoktur.

Toprak Altı Dışarıdan Yalıtım

Toprak altında kalan dış duvarlarda, yüzey düzeltilebilir, bitüm tatbik edilerek su yalıtımı sağlanır ve üzerine HEKİMPOR levhaları yapıştırılır. Daha sonra baskı duvarı örülür ve normal toprak dolgu yapılarak işlem tamamlanır. Yine binilerin tam oturtulmasına azami dikkat gösterilmelidir. Baskı duvarı örülmesi ve toprak dolgu işlemi aynı anda yürütülüyorsa levhaları yapıştırmaya gerek yoktur.

Betonarme döşemeden sonra;

Betonarme döşeme üzerine eğim betonu uyguladıktan sonra su yalıtımı bitümü için bitümlü örtü malzemesi döşenmeli, daha sonra HEKİMPOR levhalar düz yüzeyi yere gelecek şekilde ve binileri tam oturtulmak suretiyle yerleştirilmelidir. HEKİMPOR ‘ların üzerine jeotekstil tipi örtü serilmeli, son olarak döşeme kaplamasında kullanılacak karo ve seramikler harç ile döşenmelidir.

Uygulama Detayları – UYGULAMA 1

Uygulama yüzeyi düzgün olmalı; sıvasız yüzeylerde, yatayda ve düşeyde duvar kaçıklığı 1 cm ‘yi geçiyorsa, öncelikle sıva ile düzeltilmelidir. Aksi takdirde, yüzeydeki eğrilikler panoların düzlemini bozacaktır. Uygulamaya başlanmadan önce yüzeydeki toz, yağ veya boya artıkları temizlenmeli, yüzey sulanarak nemlendirilmelidir.

Sistemin ana taşıyıcılarından olan su basman profili, izolasyon panosundan 4-8 mm daha geniş olmalıdır. Profil, alüminyumdan imal edilmeli ve kalınlığı 1-3 mm civarında olmalıdır. Profiller su basman seviyesinde hassas olarak monte edilmeli, yüksek yapılarda ise her iki veya üç katta bir profil montajı tekrarlanmalıdır.

İzolasyon panosu olarak kullanılan HEKİMPOR levhanın arka yüzeyine, en az % 40 ‘ını kaplayacak şekilde yapıştırıcı, taraklama veya çerçeveleme metodu ile tatbik edilir. Levhalar, uygulama yüzeyine şaşırtmalı olarak yapıştırılmalıdır.

Kullanılan dübeller plastikten imal edilmiş olmalıdır. Dübel boyu: ‘Pano Kalınlığı + Yapıştırma Kalınlığı + min 3 cm Yüzey Bağlantısı’ boyunda olmalıdır.

Alüminyumdan imal edilmiş olan köşe profilleri, panoların dış köşe oluşturduğu, pencere ve kapı çevrelerine (izolasyon panosu HEKİMPOR üzerine sıva işlemine geçilmeden en az 24 saat önce) izolasyon pano sıvası kullanarak tespit edilmelidir. Böylece, mantolama sisteminde zayıf kalacak olan bu tip köşe ve merkezler sağlamlaştırılmış ve darbelere karşı direnç oluşturulmuş olacaktır.

UYGULAMA 2

Not: Sisteme dahil ürünler +5 °C ‘nin üzerindeki sıcaklıklarda uygulanmalıdır.

Sıva uygulamasına geçmeden önce HEKİMPOR yüzeyi ıslak sünger ile silinmeli, yüzey nemlenmesi ve temizliği sağlanmalıdır. HEKİMPOR üzerine hazırlanan sıva karışımı, ilk kat olarak 2-3 mm kalınlığında uygulanır.

Uygulanmış izolasyon pano sıvası henüz ıslak iken, cam elyaf sıva filesi (gözenek aralığı 4 mm, 160 gr / m2 ağırlıkta, alkaliye dayanıklı) mekanik dayanımı artırmak amacıyla, ek yerleri 5-10 cm üst üste binecek şekilde yüzeye gerilir. Üzerine tekrar 2-3 mm. kalınlıkta izolasyon pano sıvası uygulanıp, mala ile düzeltilerek filenin sıva içerisine gömülmesi sağlanır.

Uygulanan sıva ilk 12-24 saat içinde mutlaka sulanmalı; havanın çok sıcak olduğu durumlarda, gün aşırı olmak üzere 2 kez daha sulanarak sıvanın iyice sertleşmesi sağlanmalıdır. Sıva uygulanmasını takiben, kaplama için en az 3 tam gün beklenmelidir. Mantolama sistemini korumak amacıyla yüzeye uygulanmış sıva iyice sulanıp suya doyurulur; suyunu çekmesi beklenir.

Daha sonra makine, rulo veya plastik mala ile yüzeye 2-3 mm kalınlığında dekoratif kaplama uygulanır. Uygulanan kaplama ilk 12-24 saat içinde mutlaka sulanmalı ve daha sonra havanın çok sıcak olduğu durumlarda, gün aşırı olmak üzere 2 kez daha sulanarak sıvanın iyice sertleşmesi sağlanmalıdır.

Kaplama uygulamasını takiben, astarlama için en az 3 tam gün beklenmelidir. Bu sistemde hazırlanmış yüzeye öncelikle dış cephe astarı ince bir kat olarak uygulanır. Uygulamadan sonra ~ 2-4 saat beklenmelidir.

Astarlamadan sonra yüzeye, 2 kat halinde dış cephe boyası uygulanır. Katlar arasında en az 12 saat beklenmelidir. Böylece, ısı yalıtım sistemi tamamlanmış olur.

Not: Sisteme dahil ürünler +5 °C ‘nin üzerindeki sıcaklıklarda uygulanmalıdır.