Dil Seçin
trende

Foamglas Endüstriyel Yalıtım Sistemleri

Foamglas Endüstriyel Yalıtım Sistemleri

Global varlık ve sürdürülebilir üretim:

Sürdürülebilir tasarım her geçen gün daha fazla önem kazanmakta, çevreye az etki veren, sürdürülebilir malzemeler için talep giderek artmaktadır.

FOAMGLAS Yalıtım malzemeleri tamamen inorganik olup, ozon tabakasına zararlı hiçbir madde içermez.

Ağırlıklı olarak geri dönüştürülmüş camdan ve doğal hammaddelerden üretilir.

dgnb
greenspec
ibu

Ürün özellikleri:

foamglas özellikleri

 • Su geçirimsizlik
 • Haşere vb. geçirimsizlik
 • Basınç dayanımı
 • Yanmazlık
 • Buhar geçirimsizlik
 • Ölçüsel stabilite
 • Asit dayanımı
 • Montajı kolay
 • Ekolojik

Uygulama Alanları: Kriyojenik ve düşük sıcaklıklarda

FOAMGLAS’ın üstün özellikleri onu, “LNG (sıvılaştırılmış doğal gaz)” gibi kriyojenik sistem uygulamaları için ideal kılar.

Uygun olduğu uygulamalar;

 • Düşük sıcaklıktaki borular ve ekipmanlar
 • Sıvı nitrojen, helyum ve oksijen boruları
 • LNG boruları ve ekipmanları
 • Etilen boruları ve ekipmanları
 • Düşük sıcaklıkta hidrokarbon yangın dayanımı

Uygun olduğu uygulamalar

FOAMGLAS Yalıtım;

 • Çeliğe çok yakın bir oranda genleşir ve büzülür, kırılma ve derz boşluklarını önler.
 • %100 geçirimsizdir. Buhar kesici ürünler iş yapamaz hale geldiğinde, nem geçişini önler.
 • Hidrokarbon ürünlerin bulunduğu tehlikeli ortamlarda yangın güvenliği sağlar.
 • Yüksek basınç dayanımına sahiptir, hasar görmeden mekanik bakımlara olanak tanır.
 • Isı yalıtım değeri uzun yıllarca aynı değeri korur, aynı performansı sergiler.

Ayrıca, FOAMGLAS yalıtımı, diğer yalıtım ürünlerinin 3 veya daha fazla kat uygulama gerektirdiği durumlarda, aynı performansı sadece 2 kat uygulama sağlar. Dolayısıyla, daha az ek yeri yapıştırıcısı ve daha az işçilik gerektirir. Tüm bu açılardan diğer malzemelere kıyasla rekabetçidir.

Düşük sıcaklıklarda (- 50ºC) hizmet veren sistemler için, diğer yalıtım malzemelerinde çift kat uygulamalar gerekirken, FOAMGLAS Yalıtım tek kat olarak uygulanabilir.

Uygulama Alanları : Soğutulmuş Su ve Yüksek ortam sıcaklıklarında

Sert şekilde değişen sıcaklık aralıklarında, sıcak ve soğuk uygulamalar için uygundur.

Soğutulmuş Su ve Ticari Projeler

Soğutulmuş Su ve Yüksek ortam sıcaklıklarındaSoğutulmuş su boruları yalıtımında, maksimum güvenlik ve emniyet sağlayan, fiziksel güç, yangın ve nem dayanımı özelliklerinin tümünü bir arada bulunduran başka bir yalıtım malzemesi mevcut değildir.

Alev yayma ve duman gelişimi değerleri sertifikalı şekilde “0” olan FOAMGLAS, soğutulmuş su sistemlerindeki yangın tehlikesini tamamen elimine eder

Yangının hızlanmasına sebep vermeyecek şekilde, FOAMGLAS yalıtımı erimez, sıvı bir yakıt haline gelmez. Bütçeyi koruyacak şekilde, FOAMGLAS yalıtımı ayrıca bir yüzey kaplaması gerektirmez. Yüzey kaplamaları genelde sadece estetik nedenlerle yapılır.

Ortam Sıcaklığı Yüksek Projeler

Ortam Sıcaklığı Yüksek ProjelerSıcak sistem uygulamaları konu olduğunda, insanlar genellikle FOAMGLAS yalıtımın özelliklerini unuturlar. Kriyojenik uygulamalar için malzemeyi uygun yapan tüm üstün özellikle sıcak uygulamalar için de geçerlidir. FOAMGLAS yalıtım sıcak sistemlerin içine klor sızmasını engeller, borunun etrafında ıslak bir battaniye haline gelmez, büzülmez ve şekli bozulmaz. Bu nedenlerle petrol, gaz, gıda ve ilaç sektörlerinden birçok firma sadece FOAMGLAS yalıtım kullanılmasını spesifike ederler.

Termal Şok :

Bazı durumlarda, özellikle kriyojenikten yüksek derecelere, sıcaklık değişimleri olabilir, yalıtımın limitleri zorlanabilir. FOAMGLAS yalıtım termal şoklara dayanacak şekilde sıcaklık deviniminden geçirilerek üretilmektedir.

Uygulama Alanları : Yer altı Boruları ve diğer tüm yalıtım ihtiyaçlarında

İdeal yer altı yalıtım sistemi

FOAMGLAS yalıtım nem geçirmez, topraktaki asitlerden etkilenmez, kimyasal olarak cansızdır, direkt gömülme için yeterince sağlamdır.

İdeal yer altı yalıtım sistemi

FOAMGLAS yalıtım ile diğer uygulama seçenekleri

FOAMGLAS Yalıtım : Olası her yalıtım uygulaması için çözüm

Olası her yalıtım uygulaması için çözüm

 • Düşük sıcaklıktaki eğrisel uygulamalar
 • Kompleks ısı sistemlerinin yalıtımı
 • Tank duvar ve çatılarının yalıtımı
 • Gemi yalıtımı, yer altı-yerüstü yalıtım uygulamaları

Geçirgenlik: Anlatılmayan Hikaye..

Yalıtım performansının bir numaralı düşmanı “nem”dir. Nem sıvı, buhar veya buz formunda olabilir.

FOAMGLAS Yalıtım su ve su buharına karşı dirençlidir. Tümüyle camdan üretildiği, %100 kapalı gözenekli bir malzeme olduğundan, camın su geçirmeyen özelliklerini aynen korur. Bu da “su buharı absorbe etmeme, yoğuşma ve kabarma olmaması” anlamlarına gelir. FOAMGLAS, yalıtım altında oluşabilecek korozyonu önler. Soğuk ve kriyojenik sistemlerde, FOAMGLAS yalıtım buz oluşumunu önleyecek en iyi seçenektir. Yalıtım malzemesi ıslandığı zaman, hiçbir zaman tam olarak kurumaz. Malzeme ıslak kaldığı durumda, pazarlaması yapılırken belirtilen performansı sergilemez, bunun da yatırımcı için olumsuz sonuçları olur.

GeçirgenlikFOAMGLAS yalıtımın her bir cam hücresi, üretim sırasında hermetik olarak mühürlenmiştir. FOAMGLAS yalıtım korozyona aşağıdaki şekillerde direnir;

 • Suyun nüfus etmesini ve malzemeye tutunmasını önleyerek
 • Karbon ve paslanmaz çeliğin korozyonuna katkıda bulunmayarak
 • Korozyona dayanım bariyerinin integral bir elemanı olarak

Zamanla Test Edilmiş, İspatlanmış ve Güvenilmiş

On yıllardır, FOAMGLAS yalıtım altında oluşabilecek korozyon tehlikesine karşın en iyi malzeme seçilmektedir.

FOAMGLAS tamamıyla su geçirmezdir ve su emmez. Organik çözücü ve asitlere karşı dayanımlıdır.

FOAMGLAS yalıtım sistemi, geçirgen yalıtım malzemelerini kullanmaktan daha basittir. FOAMGLAS yalıtım nemi dışarda bırakmak için ikincil koruma metotlarına ihtiyaç duymaz. Etkilidir ve -270°C ile +480°C arasında tüm sıcaklıklarda güvenilir bir bariyerdir.

Yüke Dayanımlı İzolasyon: 1.60 N/mm² (232 psi)’ye kadar basınç mukavemeti

FOAMGLAS Yalıtım, boru destek veya birleşimlerinde yalıtımın kesilmeden sürekliliğini koruyabilmesi için özel bir bakım gerektirmez. Noktasal ve etkisel yüklerden kaynaklanabilecek sorunlara karşı, gücü ile kaplamaları koruma altına almış olur.

Yüke Dayanımlı İzolasyonBasınç mukavemeti sayesinde, FOAMGLAS yalıtım LPG, LNG, LOX, amonyak, etilen ve sıvı nitrojen tankları için en baskın izolasyon malzemesidir. Sıcak tank zeminleri için, kolay elde edilebilen ek enerji korunumları sağlar. FOAMGLAS yalıtım, tank tabanları için dayanıklı ve yüksek basınç mukavemeti ile bilinen izolasyon malzemesidir.

Yanmaz İzolasyon

FOAMGLAS yalıtım “EN 13501-1 : 2007”ye göre “A1 Sınıf”ında tanımlanmıştır. ASTM E136,E84’e göre yanıcı olmayan sınıftadır.

FOAMGLAS Yalıtım, sadece yanmaz değil, aynı zamanda emici değildir. İnorganik bir malzeme olarak FOAMGLAS yalıtım yanmayacaktır veya yanmayı desteklemeyecektir. İlave yangın korunumu sağlayarak, yanıcı sıvı ve gazların FOAMGLAS içinden geçişine izin vermez (yangını fitilleme etkisi yoktur).

Endüstriyel yangın güvenliği günümüzde geçmişte olmadığı kadar önemlidir. Üretim, yüksek maliyetli güvenlik sistemleri korkusu olmadan, sistemin sürekli biçimde işlemesini ister. Çoğu firma başarılı iç ve dış güvenlik kayıtlarını saklamaya ciddi önem vermektedir.

Yanmaz İzolasyonPittsburgh Corning bu ihtiyaçları karşılamak için ilave bir güvenlik programı gerektirmeyecek, birçok güvenilir, düşük maliyetli, az bakımla pasif çözümler getiren yalıtım sistemleri sunmaktadır.

Yangın testleri FOAMGLAS’ın üstün yangın korunumu sağladığını ispatlamaktadır. Spesifik tüm test sertifikaları Pittsburgh Corning’den talep edilebilir.

Yangın duvarındaki boru çıkışları için iki saate kadar yangın korunumu sağladığı sertifikalandırılmıştır.

FOAMGLAS yalıtım sistemlerinin yangın sıçramasını önlediği testlerle ispatlanmıştır.

Kullanılan malzemenin kalınlık ve çeşidine bağlı olarak, FOAMGLAS sistemler yangın duvarlarındaki boru çıkışları için iki saate kadar koruma sağlar (DIN4102-11, 600 mm çapa kadar borular).

Yangın durumunda duman oluşumu çok tehlikelidir. Diğer yalıtım malzemeleriyle birlikte, çıkış işaretleri aniden okunamaz hale gelebilir.

FOAMGLAS Yalıtımda, bir saat sonra bile çıkış işaretleri rahatlıkla görünebilir.

Yangını fitilleme testinde FOAMGLAS (en solda). Yanıcı sıvılar diğer yalıtım malzemelerince emilir ve rahatlıkla içlerinden geçer.

LNG Havuz Tipi Yangın Çözümü

FOAMGLAS Havuz tipi Yangın kesici; LNG tesislerinde termal radyasyon ve alev yayılımını azaltan, güvenilir, düşük maliyetli, az bakım gerektiren bir çözümdür. FOAMGLAS PFS’nin montajı kolay olup, LNG Yangınlarında hızlı bir şekilde hafifletme sağlar.

FOAMGLAS PFS küpleri kolay taşınabilir, UV dayanımlı paketlerde tedarik edilir.

Havuz tipi yangın çözümüFOAMGLAS PFS : Havuz tipi yangın çözümü

İki saate kadar hızlı yangın dayanımıFOAMGLAS XP : İki saate kadar hızlı yangın dayanımı

Bağımsız uzman firmalarca yapılmış FOAMGLAS Yalıtım yangın testleri

yangın testleri

FOAMGLAS ile yalıtılmış kriyojenik boruların hidrokarbon yangına maruz kaldığındaki sıcaklık değişimini gösteren grafik

kriyojenik boruların hidrokarbon yangına maruz kaldığındaki sıcaklık değişimi

Prefabrikasyon : Uzman çözümler

Özel imal edilmiş FOAMGLAS Yalıtım : Şantiyede zaman ve maliyet tasarrufu

Özel imal edilmiş FOAMGLAS Yalıtım malzemelerine artan talep nedeniyle, Pittsburgh Corning mevcut imalatı arttırma ve Çek Cumhuriyet’inde yeni bir fabrika açma kararı almıştır. Bu fabrikada yüksek kalite standartlarında özel prefabrike malzemeler üretilmektedir.

Kalite ve boyutsal kararlılık ciddi kontrol ve denetimlerle sağlanmaktadır. Her ürün, mühendislik firmalarınca tam olarak istenilen boyutlarda tedarik edilmektedir.

Kaplama malzemelerini hazırlamak ve uygulama alanında monte etmek işinden zaman tasarrufu sağlamak amacıyla, fabrikada kaplama malzemesi uygulanmış şekilde FOAMGLAS tedarik etmek mümkündür. Hem sıcak hem de soğuk uygulamalar için bu çeşit ürünler mevcuttur.

fabrikada kaplama malzemesiÇok daha fazla müşteri aşağıdaki avantajlarından ötürü FOAMGLAS yalıtım malzemelerini tercih etmektedir;

 • Proje sahasında kesim vb. işleri minimize eder
 • Montaj hızını arttırır
 • Uygulaması kolaydır
 • Test için kolaylıkla yerinden sökülebilir
 • Taşıma ve nakliyesi kolaydır
 • Görsel olarak her ölçü ve şekilde parça mümkündür

Prefabrike kaplamalar;

 • HTAA : Yüksek sıcaklık anti-aşındırıcı
 • LTAA : Düşük sıcaklık anti-aşındırıcı
 • Dış katman için bitümlü hücre dolgusu
 • PC 700K : Cam donatılı bitiş
 • TEROSTAT PC FR
 • Alübütil folyo
 • ASJ folyo
Foamglas Endüstriyel Yalıtım Sistemleri
Foamglas Endüstriyel Yalıtım Sistemleri
Foamglas Endüstriyel Yalıtım Sistemleri