Dil Seçin
trende

Bonus XPS

11.02.2019
3 görüntülenme

BONUS XPS Isı Yalıtım Levhaları, yüksek basma mukavemetine sahip, sert polistiren (Ekstrüde polistiren- XPS) esaslı lider ısı yalıtım markasıdır.

BONUS XPS’in kullanım alanı oldukça geniş olup, yapılarda ve endüstride, çatı ve teraslarda, temellerde, bodrum perde duvarlarında, otoparklarda, havaalanı pistlerinde, demiryollarında, döşeme betonu altı, üstü ve sap altında, sandviç çatı ve cephe panellerinde, frigofirik kamyon kasalarında, soğuk hava depolarında, acil durum barakalarında, şantiye ve askeri amaçlı korunma ünitelerinde, doğrama sistemlerinin camsız bölümlerinde, ısı yalıtımlı sandviç ara bölme duvarlarında, besi çiftliklerinde kullanılmaktadır.

Üretim Teknolojisi ve Standartları

“Bonus” markalı ekstrüzyon teknolojisi ile tam otomasyon sisteminde üretilen polistiren köpük (XPS), homojen hücre yapısına sahip ısı yalıtımı amacıyla kullanılan termoplastik malzemelerdir. XPS, sürekli bir ekstrüzyon işlemi vasıtasıyla sabit basınç altında üretilmektedir. Ana hammaddesi polistren olmakla beraber üretiminde hücre yapıcı, alev geciktirici, boya ve şişirici gazlar kullanılmaktadır. Sürekli bilgisayar kontrolünde tam otomasyon ile gerçekleşen üretimi sayesinde homojen bal peteği görünümünde (hegzagonal) kararlı bir hücre yapısı elde edilmektedir. Hücreler bütün yüzlerinden birbirine bağlıdır. Hegzagonal, kapalı gözenekli yapısı sayesinde ekstrüde polistren malzemeler (XPS) bünyesine su almaz ve nemden etkilenmezler. Optimum su buharı difüzyon direncine, düşük ısıl iletkenlik katsayısı değerine sahiptir.

Tam otomasyon sistemi ile üretimin bütün aşamalarında proses ve kalite kontrol süreçleri oluşturulmuş olup bütün veriler kayıt altına alınmaktadır. Ayrıca otomatik zaman ayarlı etiketleme sisteminin de yardımıyla ürünlerin izlenebilirliği sağlanabilmektedir.

Eryap Grup, tam otomasyon ekstrüzyon prosesinde sahip olduğu alt yapısı ve ürün geliştirme faaliyetleri ile Türkiye’de bir ilk olan 700 kPa basma dayanımı ve düşük ısıl iletkenlik katsayılı ekstrüde polistren köpük üretimini gerçekleştirmiştir. Kendi bünyesinde yer alan laboratuvarlarında yaptığı testler dışında akredite laboratuvar raporları ile de 700kPa ürün üretimini kanıtlamıştır.

Proseste üretilen malzemenin yüzeyi, zırhlı veya pürüzlü yüzey olarak malzemenin kullanılacağı detaydaki ihtiyaçlar doğrultusunda yapılandırılmaktadır. Sahip olduğu ekstrüsyon teknolojisi ve ürün geliştirme alt yapısı sayesinde müşteri beklentileri ve her türlü özel ürün taleplerine yanıt verebilmektedir. Arge departmanında her yıl birçok ürün geliştirme faaliyet yürütülmektedir. Bu çalışmalar neticesinde geliştirilen ürünlerin üretimi ve satışı gerçekleştirilmektedir.

XPS üretim sektöründe kalıcı organik kirletici (HBCD) alev geciktirici kullanımı ile ilgili ülkemizde henüz bir kısıtlama olmamasına rağmen sektöre bu konuda da öncülük etmeyi hedefleyen Eryap Grup, Avrupa’da HBCD içermeyen alev geciktirici kullanımının başlaması ile birlikte alt yapı çalışmalarına başlamıştır.

XPS ısı yalıtım levhalarının üretimi esnasında şişirici gaz olarak CO2 de kullanılabilmekte olup, üretim süreci ya da ürünlerin kullanımı esnasında çevreye herhangi bir zarar vermemektedir. Çevreci bir politika izleyen Eryap Grup XPS üretiminde şişirici gaz olarak CO2 kullanımına ağırlık vermektedir. Ayrıca ülkemizin, Kyoto Protokolü sonrasında Kigali Değişikliği’ne de taraf olmasını göz önünde bulundurularak sosyal sorumluluk bilinci ile XPS üretiminde alternatif çevreci gazların kullanımına yönelik çalışmalara önderlik yapmayı planlamaktadır.

Üretim döngüsünde enerji kaynaklarını en verimli şekilde kullanmayı hedefleyen Eryap Grup, ürünleri ile enerji tasarrufuna geniş anlamda katkıda bulunmakta ve ülkemizin ve dünyanın sürdürülebilir kalkınmasını desteklemektedir. Bu kapsamda çevreyi korumaya yönelik tüm platformları ve mevzuatları yakından takip etmektedir.

Bonus markalı XPS ısı yalıtım levhaları, TS EN 13164+A1 “Isı yalıtım mamulleri-Binalar İçin-Ekstrüde polistiren köpüklü (XPS) fabrikasyon mamuller-Özellikler” standardına uygun olarak fabrika üretim kontrolü (FPC) prosedürleri baz alınarak üretilmektedir. Ayrıca bu standart kapsamında akredite laboratuvarlardan onaylı test raporlarına istinaden hazırlanmış CE uygunluk beyanlarına ve TSE belgesine sahiptir. Üretimden satışa kadar tüm süreçlerinde ISO 9001 ve ISO 14001 Standartları’na göre denetlenen kalitesi ile ideal ısı yalıtımını sağlayan XPS üretimini gerçekleştirmektedir.

BONUS|PAN XPS, ulusal ve uluslararası tescilli bir marka olmanın tüm gereklerini sağlarken sahip olduğu CE uygunluk beyanları ile uluslararası pazarda haklı yerini almıştır. Çeşitli ülkelere ihraç edilen BONUS|PAN XPS ürünleri, AB normlarına uygunluk anlamına gelen EN standartlarına sahiptir.

Teknik Dökümanlar

Gezilebilen Isı Yalıtımlı Klasik Çatı

Gezilebilen Isı Yalıtımlı Ters Çatı

Gezilmeyen Isı Yalıtımlı Bahçe Çatı

Gezilmeyen Isı Yalıtımlı Ters Çatı

Hafif Metal Yapılarda Isı Yalıtımlı Gezilmeyen Ters Çatı (2)

Duvar Dibi Parapet – Süzgeç Detayı

Gezilebilen Isı Yalıtımlı Ters Çatı

Isı Yalıtımlı Perde Duvar Yalıtımı

Basınçlı Suya Karşı Dıştan Bohçalama Temel Yalıtımı

Basınçlı Suya Karşı İçten Bohçalama Temel Detayı

Basınçlı Suya Karşı Isı Yalıtımlı Temel Detayı

Basınçlı Suya Karşı Isı Yalıtımlı Temel Detayı (2)

Donatılı Gaz Beton Yapılarda Gezilebilen Ters Çatı

Dilatasyon Çatı Detayı

Donatılı Gaz Beton Yapılarda Gezilmeyen Isı Yalıtımlı Ters Çatı

Isı Yalıtımı

Isı, yüksek sıcaklıktan düşük sıcaklığa doğru direncin en az olduğu yol boyunca akar. Yüksek sıcaklık bölgesinden, düşük sıcaklık bölgesine bir sıcaklık gradyeni oluşur. Isı yalıtımı, sıcaklık gradyeni içinden olan ısı akışını düşürerek, sıcaklık gradyenini korur.

Tüm yapılar standartlar doğrultusunda doğru uygulama ile yalıtıldığında:

  • Yüksek enerji verimliliği neticesinde tasarruf artarken çevre kirliliği azalmaktadır.
  • Yalıtım işlemi doğru bir şekilde uygulanmışsa ek bir bakım ve koruma önlemi gerektirmez, kalıcıdır.
  • Konforu arttırır. Bina boyunca, sıcaklık dağılımı daha homojen olur.
  • Yalıtım ile ısınma ve soğutma için daha az enerji kullanımının bir sonucu olarak daha az atık gaz çıkışı ve daha az çevre kirliliği demektir.
  • Bina kabuğunu ısı değişimlerine bağlı çatlaklardan korur.
  • Bina kabuğunu yoğuşmanın negatif etkilerinden ve korozyondan korur.
  • Diğer yalıtım malzemelerinden daha az kalınlıkta kullanılabilir.
  • Yüksek basma mukavemeti sayesinde yürünebilen zeminlerde ve çatılarda pratik detay çözümlerine imkan verir.
  • İç duvar yalıtımında uygun buhar difüzyon direnci sayesinde buhar kesici gerektirmez.
  • Hafiftir ve kolay işlenebilir.

Yalıtımın mutlaka tüm bina ihtiyacı göz önünde bulundurularak yapılması gerekmektedir. Sadece yaşam mekanlarının yalıtımı, tavan ve taban yalıtımı olmadan doğru ve verimli bir işlem değildir. Bina ısısının sürekliliğini koruyabilmek için mutlaka ısı kaybı olan tüm alanların saptanması ve yalıtımda göz önünde bulundurulması gereklidir.

Doğru Bilinen Yanlışlar

Yanlış : Çok sıcak bir iklimde mantolama yapılması gerekli değildir.
Doğru : Mantolama (ısı yalıtımı) kışın ısıtma, yazın da soğutma için harcanan enerji ve yakıttan büyük oranda tasarruf sağlar. Yapıların ısınması için nasıl ki enerji harcanıyorsa, soğutulması ve serinletilmesi için belli bir miktar enerji harcanır. Sıcak bölgelerde gerekli olan bu elektrik enerjisi ısınma için ihtiyaç duyulandan yaklaşık 3 kat daha pahalıdır. Bundan dolayı sıcak iklim bölgelerinde de mutlaka mantolama (ısı yalıtımı) yapılmalıdır.
Yanlış : Binamızın duvarları gaz beton ile yapıldığı zaman ekstra bir ısı yalıtımı yaptırmamız gerekli değildir.
Doğru : Gaz beton bir yapı malzemesi olup, belirli iklim bölgelerinde tek başına ısı yalıtım veya mantolama malzemesi olarak kullanılamaz. Kolon ve kirişler dâhil olmak üzere cephelerde, çatıda ve zeminde kullanılan tüm yapı malzemeleri ısı köprüsü oluşturmayacak şekilde mutlaka ısı yalıtım malzemeleri ile yalıtılmalı, kapı ve pencerelerde özel kaplamalı yalıtımlı cam üniteleri ve yalıtımlı doğramalar kullanılmalıdır.
Yanlış : Binamız özellikle kuzey cephesinden soğuğu mekâna geçiriyor. Sadece kuzey cephesine mantolama yaptırılması binamızın ısı yalıtımı sorununun çözülmesini sağlar.
Doğru : Isı yalıtımının tek cephede yapılması ısı köprülerini meydana getirecek, ısı kayıpları iletim yoluyla yalıtımın yapılmadığı diğer cephelerde devam edecektir. Bu nedenle çatı, duvar, döşeme, konsol, kapı ve pencereler dâhil olmak üzere tüm yapı bileşenlerine ısı yalıtımı yapılmalıdır.
Yanlış : Isı yalıtımını tanıdığım herhangi bir sıva ya da boya ustasına da yaptırabilirim.
Doğru : Binanız mutlaka işin uzmanları tarafından incelenerek sorunun çözümüne yönelik, ısı yalıtımı uygulaması konusunda deneyimli yalıtım firmaları tarafından yapılmalıdır. Bu firmalara İZODER aracılığı ile ulaşabilirsiniz.
Yanlış : Dış cepheye cam mozaik, PVC, alüminyum vb. kaplama malzemeleri yaptırırsak, ısı yalıtımı yaptırma ihtiyacımız ortadan kalkar.
Doğru : Kaplama malzemeleri ile ısı yalıtımı malzemeleri karıştırılmamalıdır. Isı yalıtımının sağlanabilmesi için kaplama malzemeleri ile dış cephe arasında sisteme uygun, Doğru ısı yalıtım malzemeleri tercih edilmelidir.
Yanlış : Isı yalıtımı zamanla etkisini kaybeder.
Doğru : XPS ve taş yünü gibi malzemeler standartlara uygun bir şekilde üretilmiş, stoklanmış ve uygulanmışsa, ömürleri genel olarak bina ömrü kadardır.
Yanlış : Isı yalıtımı yaptırmak çok maliyetli bir uygulamadır.
Doğru : Isı yalıtımı, bina ömrünce performansını devam ettirdiği için ısı yalıtım uygulamaları orta ve uzun dönemde %50’lere varan tasarruf sağlayan avantajlı bir uygulamadır. Ayrıca sağlıklı bir mekân sağlayarak yaşam kalitesi artırmaktadır.
Yanlış : Konutumun dış duvarlarında ve çatısındaki kalınlıkları bütçeme göre belirleyebilirim.
Doğru : Konutunuzun dış duvarlarında ve çatılarında yalıtım kalınlıkları bölgesel olarak değişmekte ve TS-825 Isı Yalıtım Kurallarıçerçevesinde yapılacak hesap yöntemi ile belirlenmektedir. TS-825 Standardı bir binanın tasarım aşamasından başlayarak enerjiyi verimli kullanması için gerekli yalıtımların yapılmasını zorunlu hale getiren ve yıllık ısıtma ve soğutma enerji ihtiyacını sınırlayan bir standarttır.
Yanlış : Binalarda Enerji Kimlik Belgesi zorunlu değildir ve binamıza uzun dönemde bir faydası olacağını düşünmüyorum.
Doğru : Binalarda Enerji Performans Yönetmeliğine (BEP) göre Enerji Kimlik Belgesi uygulaması 1 Ocak 2011’de itibaren yürürlüğe girmiş olup, yeni binalar için zorunlu, mevcut binalar için ise 2 Mayıs 2017 tarihine kadar Enerji Kimlik Belgesi alınması zorunludur. Konutunuzda yapılacak tüm yalıtım uygulamalarında uygun kalınlıktaki yalıtım ürünlerinin kullanımı ile yapının enerji tüketim ve sera gazı salım sınıflarında iyileştirici rol oynamasını sağlanacak ve bu bilgiler Enerji Kimlik Belgesi üzerinde belirtilerek binanın emlak değerinin de artmasına katkı sağlayacaktır. 2 Mayıs 2017 tarihinden itibaren EKB belgesi olmayan konutların ne satışı ne de kiralanması mümkün olacaktır.
Yanlış : Bina duvarlarında dıştan ısı yalıtımı uygulaması yerine içten uygulama yapılması mı daha Doğrudur.
Doğru : Duvarlarda, dışarıdan yapılan ısı yalıtım uygulamaları tercih edilmelidir. Böylece hem cephe malzemesinin ısı depolama kapasitesinden yararlanılır, hem de ağır kütlenin yüksek sıcaklıkta kalması nedeniyle duvar iç yüzeyi ile birlikte duvar kesiti içindeki yoğuşma riski ortadan kalkar. Ayrıca cephenin tümü yalıtım malzemeleri ile korunduğundan ısı köprüleri meydana gelmez. Buna karşılık, kısa sürede ısıtmanın zaruri olduğu yerlerde ve dışarıdan müdahaleye izin verilmeyen yapılarda uzmanlar tarafından kontrollü bir biçimde olmak koşulu ile içten yalıtım uygulamaları tercih edilebilir.
Yanlış : Bitümlü su yalıtım örtüleri aynı zamanda ısı yalıtımı da sağlar. Ekstra bir işleme gerek yoktur.
Doğru : Bitümlü su yalıtım örtüleri ısı yalıtımı yapmaz, sadece su yalıtım malzemesi olarak kullanılabilir.
Yanlış : Yapı malzemesinin ısıl iletkenlik katsayısının düşük olması ısı yalıtımı malzemesi olarak kullanılması için yeterlidir.
Doğru : Bir malzemenin ısıl iletkenlik katsayısının düşük olmasının “ısı yalıtımı” için önemli bir unsur olmasına ek olarak, malzemenin yeterli kalınlığa da sahip olması gerekmektedir. Isı yalıtım hesaplamalarında Isıl Direnç, R (m2.K/W) değeri belirlenirken, ısıl iletkenlik + kalınlık değeri birlikte kullanılır. TS-825 de lambda(λ) değeri 0,065 den düşük olan malzemeler ısı yalıtım malzemesi olarak tarif edilmektedir.
Yanlış : Yalıtım malzemeleri binanın nefes almasını engelleyerek çürümesine sebep olur.
Doğru : Binanın nefes alması için dikkate alınması gereken ölçü μ değeri olup, değerlendirme μ değerine göre yapılmalıdır. Isı yalıtım malzemeleri, yapılan mantolama ile binanın taşıyıcı yapı elemanlarını dış hava koşullarının yıpratıcı etkisinden koruyarak, yapının ısı farklarından doğabilecek gerilmelerden korunmasını sağlar. Yazın sıcak, kışın da soğuk ortamlar, mantolama ile korunmayan binanın yapı elemanlarında genleşme ve büzülmelerden dolayı gerilmeler oluşturur. Bu gerilmeler de zamanla yapı elemanlarında çatlamaların ortaya çıkmasına neden olur. Mantolama ise bu çatlakların oluşmasını önleyerek, demir donatıda oluşabilecek korozyonun önüne geçilmesini sağlar.
Yanlış : Sadece dış duvarlara yapılan ısı yalıtımı, yapı için yeterlidir.
Doğru : Sanıldığının aksine ısı kayıpları veya kazançlarına sadece cephe değil, çatı ve zeminden iletilen ısı da önemli ölçüde neden olmaktadır. Yapının tüm cephelerine yapılması gereken yalıtımın zemin ve çatıya da uygulanması önem taşımaktadır. Bina zemininin donatılı beton elemanı olması, zeminde ısı köprüsü etkisine ve yapı kolonlarında bulunan ısıyı hızlı bir şekilde toprağa ileterek ısı kaybına neden olur.
ETİKETLER: