Dil Seçin
trende

Bonus Membran Şalumo

13.02.2019
1 görüntülenme

Bitüm esaslı su yalıtım örtülerinin yapıştırılması için gerekli sıcak alev elde etmeye yarayan alettir. Kısa ve uzun hortumlu olarak iki tipi vardır.

BONUS|MEMBRAN Şalumo Kullanım Talimatları ve Uyarılar

 • Kullanılan şalumoların periyodik testleri yapılmalıdır.
 • Kullanılan şalumoların çek valfleri olmadan kullanılmamalıdır. Şalumoya bağlanan oksijen grubunun ve LPG tüpüne de çek valf takılması gerekmektedir.
 • Kullanılan şalumoya bağlanan oksijen ve tüp gaz kısımları kaçırmamalıdır. Kaçıranlar kullanılmamalıdır.
 • Şalumoya bağlanan oksijen ve tüp gaz hortumlarında gaz kaçakları olmamalıdır.
 • Şalumoya bağlanacak oksijen ve tüp gaz hortumu iyice şalumoya kelepçe ile bağlanmalı gaz kaçırmamaları gerekmektedir.
 • Oksijen hortumu mavi renkli olmalı ve tüp gaz hortumu da kırmızı renkli olmalıdır. Maviyi tüp gaza, kırmızı oksijene bağlanmamalıdır.
 • Kullanılan oksijen kolektörü de mavi renkli olmalıdır. Kolektöre bağlanan ana oksijen hortumu da mavi renkli olmalıdır.
 • Kullanılan oksijen ve tüpgaz hortumlarının gaz kaçırmadıklarına dikkat edilmelidir. Delik yırtık yerler tamir edilmelidir.
 • Kullanılan şalumolar her molada kapalı alanlardan dışarı çıkartılmalıdır. Her molada oksijen ve tüp gaz hortumları da kapalı alanlardan dışarı çıkartılmalıdır. Oksijen ve tüp gaz tüpleri kapatılmalıdır.
 • Tüp gaz elektrik ve kaynak kablolarından, oksijen kolektöründen en az 3 metre uzakta olmalıdır.
 • Şalumolar tüp gaz üzerine konulmamalıdır.
 • Kesim işlerinde kullanılacak hortumlar bu iş için üretilmiş olacak, hava ve su hortumları kesim için kullanılmayacaktır.
 • Şalumolar tüp gaz ve oksijen hortumundan söküldükten sonra oksijen ve tüp gaz hortumları toplanmalıdır.
 • Sıçak çalışma yapılırken tüp gaz ve oksijen hortumu üzerine değil hortumun ters istikametine doğru kesim yapılmalıdır.
 • Sıçak çalışma yapılırken çıkan çapaklar oksijen kolektörü ve tüp gaz tüpleri üzerine gelmemelidir.
 • Ateşlenebilir maddeleri özellikle yağları oksijenden uzak tutulmalıdır.
 • Ventil ve aksamlarını kendiniz değiştirmeyiniz.
 • Tüpleri kullanırken ve naklederken herhangi bir darbeye maruz bırakılmamalıdır.
 • Kapaksız tüp nakledilmemelidir.
 • Tüpün üzerine tüp cidarını zedeleyecek şekilde yazı yazılmamalıdır.
 • Dolu tüpleri sıcaklık değişmelerine, güneş ışınlarına ve radyasyon ışığına karşı korunmalıdır.
 • Sıkıştırılmış hava yerine hiçbir zaman oksijen kullanılmamalıdır.
 • Tüpleri kullanırken ve bekletirken daima dik tutulmalıdır.
 • Tüp içindeki gaz tamamen kullanıldıktan sonra, ventili sıkıca kapatılmalı ve tüp başlığı vidalanmalıdır.
 • Başkasının yangın sahasına girmesini engellenmelidir.
ETİKETLER: